מדיניות פרטיות | הפורום הישראלי לתפעול בע"מ  

האמור מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות אך מתייחס לשני המינים כאחד

אתר האינטרנט www.Haforum-letiful.co.il וה-  www.scm-forum.co.il השירותים, ערוצי התוכן והאפליקציות הכלולים בו כגון: מערכת רישום לפורטל הידע (להלן: "האתר"( מנוהל ע"י הפורום הישראלי לתפעול בע"מ  בע"מ (להלן: "הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה").

מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי השימוש בו. לרבות אופן איסוף המידע כפי הנמסר על ידך ומשתמש במידע באמצעות גלישה באתר, הליך הרישום לשירותי האתר ועצם השימוש שלך בשירותים השונים באתר.

הפורום ונציגיו מכבדים את פרטיות האדם ולא תיעשה כל פעילות במכוון בשימוש במידע אלא לצרכי האתר והפורום.

בהתחברותך לאתר הפורום הינך מסכים לתנאים האמורים ועל פי כל דין.


 1. רישום לאתר ואיסוף מידע

השימוש במידע

 

בהרשמתך לאתר הפורום הנך מסכים ומצהיר להצטרפות למדיניות הפרטיות בכפוף לתנאי השימוש באתר, בנוסף, אתה מסכים שהפורום  ו/או מי מטעמה ישמרו וישתמשו במידע כדלקמן :


א. הפורום ושותפיו העסקיים ואו נותני חסות בכנסים, רשאים לפנות אליך ולשלוח מדי פעם בדואר האלקטרוני ובכל דרך אחרת מידע ו/או מידע פרסומי אודות פעילויות ושירותים נוספים בין אם מידע שהפורום  מפרסמם בעצמו או באמצעות אחרים. שימוש באתר ואישורך לקבל דיוור תוכן פרסומי מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מהפורום ו/או מי מטעמו או מנותני חסות כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שנמסר על ידך לפורום במהלך הרישום לאתר, או הפרטים שאפשרת לנו גישה אליהם ככל ונרשמת לשירות באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, או בכל מקרה אחר בו מסרת לפורום את פרטיך. מובא לידיעתך מפורשות כי בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לפורום על סירוב לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שישלח אליך הפורום ו/או מי מטעמו. הפורום אף יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע ותוכן שאינם מהווים דבר פרסומת. לדוגמה: אם תחליט להירשם ל-Newsletter תקבל מידע פרסומי אודות הנושא שבחרת באמצעות מפעיל שירות הדיוור של הפורום דרך פרטי ההתקשרות שמסרת לצורך קבלת הדיוור.


ב. הפורום רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך ובמידע שייאסף על ידו בנוגע לדפוסי השימוש והרכישה שלך, מידע או פרסומות אותם קראת, העמודים שגלשת אליהם וצפית בהם, השירותים וההצעות שהתעניינת בהם, מיקומך בעת השימוש, נתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג המכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו ועוד.


ג. הפורום רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי 'לוג' של שרתי השירות.


ד. חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי צדדים שלישיים הנמצאים בשיתוף פעולה זה או אחר עם הפורום. במקרים בהם תרכוש או תתעניין ברכישת חברות או שירותים בפורום ו/או במסגרת שיתוף פעולה בין הפורום לבין צד שלישי, יועבר לשותפים או המפרסמים המידע שהסכמת להעביר לאותם צדדים ובנוסף מידע הדרוש לצורך השלמת הליך הרכישה או מתן השירותים בלבד. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולמדיניות הפרטיות של האתר. במקרה של מימוש פרסים במסגרת פעילויות, יהיה הפורום רשאי להעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים לצורך מסירת הפרסים בלבד. לדוגמה: הפורום יעביר את פרטיך האישיים בעקבות זכייתך בפרס כחלק מפעילות שמבצע הפורום ו/או המקום אליו נרשמת.


ה. הפורום רשאי להשתמש במידע לאספקת שירותי אתר, זיהוי במהלך כניסות חוזרות לאתר, תפעול ופיתוח האתר, גביית כספים, עריכת חשבונות, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים), ושיפור השירותים והתכנים שהפורום מציע באתר.


ו. יצירת קשר אתך, ויצירת אזורים אישיים באתר אותם תוכל להתאים להעדפותיך, לרכישת שירותים ומוצרים שונים באתר, שליחת דיוורי תוכן ופרסומות בהתאם להסכמתך.


ז. התאמת מודעות פרסומות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר. המידע שישמש את הפורום לצורך כך לא יזהה אותך באופן אישי בשם או בפרטי התקשרות (כתובת, טלפון).


ח. בעת השימוש באתר באמצעות אפליקציה שהורדת אל מכשיר הקצה שברשותך, ככל שתהא, עשוי הפורום  לשלוח אליך הודעות מתפרצות (Push Notifications) באמצעות ממשק האפליקציה או מכשיר הקצה שברשותך ו/או בכל דרך אחרת. תשומת לבך כי משלוח הודעות כאמור היא תכונה מובנית בחלק ממכשירי הקצה. אין באפשרות הפורום לכבות ו/או לנתק תכונה זו במכשירך ובמידה ותבחר לחדול מקבלת הודעות כאמור, יהיה עליך להסיר את תכונה זו ביחס לאפליקציה באופן עצמאי, על-ידי שימוש בתפריט ההגדרות הרלבנטי במכשיר הקצה שברשותך.


ט. חלק מהשירותים הניתנים באתר הם "שירותים מבוססי מיקום", הנעזרים בטכנולוגייתGPS על-מנת לקבוע את מיקומך ולספק לך תכנים או פרסומים התואמים ככל הניתן למיקום זה. לא ניתן לספק את השירותים הללו ללא הסכמתך לשימוש בטכנולוגיה זו ועל-כן בעצם השימוש באתר אתה מסכים לשימוש זה. תוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות את מיקומך על-ידי ביטול תכונה זו בהגדרות מכשיר הקצה שברשותך.

 1. Cookies


א. האתר משתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף ועל מנת לאסוף נתונים אודות השימוש שלך באתרים, להתאים את הפרסומות והאתרים שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך ועצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל. חלק מה-Cookies יפקעו כשתסגור את הדפדפן וחלקן ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך.


ב. המידע שמכילות הCookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד. אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן). בנוסף, באפשרותך למחוק את ה -Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לעדכונך, נטרול ה -Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר, או באתרי אינטרנט אחרים.


ג. ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג' המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons "משוואת רשת" במודעות הפרסומת ("Cookies"). משוואות הרשת הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. אותו מידע אינו מזהה אותך באופן אישי, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.

ד. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשוואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר. לדוגמה, מדיניות הפרטיות של- Google

ה. האתר מכיל בתוכו קישורים (hyperlink) אל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. הפורום אינו שולט או מפקח על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת  הפורום, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר.
ו. אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטי הרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר אינה כפופה למדיניות הפרטיות של הפורום אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

 1. מסירת פרטיך האישיים לצד ג'
  א.הפורום שומר לעצמו את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל מידע שאינו אישי ותוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, אם פעולה זו חיונית כדי:
  – לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי או על-ידי רשות מוסמכת על פי כל דין;
  – לאכוף את תנאי השימוש. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, ביצוע או ניסיון לביצוע פעילות הנחזות כמנוגדות לדין באתר או באמצעותו.
  – בכל מקרה בו מסירת המידע תהיה נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש שלך, או של צד שלישי.
  – במקרה בו הפורום מאמין בתום לב שהפעולה חיונית לצורך ציות לדרישות החוק וכן כדי להגן על זכויותיה, במקרה של טענה תביעה או דרישה כלפיה ובמקרה בו יתנהלו הליכים משפטיים בינך לבין הפורום.

ב. מתן גישה למידע האישי

החברה תאפשר גישה למידע האישי לקבלני משנה שלה, כדי לספק את השירותים המבוקשים ו/או כדי להעניק שירותים הקשורים לאירוע למשל הדפסת תג שם, להציע פגישות מותאמות במהלך האירוע, ו/או לשירותי דואר אלקטרוני אוטומטי וכו'. בנוסף, באירועים מסוימים בהם יש נותני חסויות לאירוע, החברה עשויה לתת גישה למידע האישי לנותני חסויות אלו, בכפוף לקיום דרישות הדין.

זהות הצדדים השלישיים כאמור עשויה להשתנות מאירוע לאירוע אולם, כל ההתקשרויות עם צדדים שלישיים מבוצעות בהתאם לדין החל.

 1. זכותך לפנות אלינו


א. אתה מתחייב לשמור על שם המשתמש והסיסמה שבחרת עבור הכניסה לאתר – בפורטל הידע בסודיות ולדווח לפורום במקרה שבו תגלה שמישהו עשה בהם שימוש בלי הסכמתך. אחרת אתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום עבור שירותים) אפילו אם נעשה בלי הסכמתך. כמו כן, אתה מתחייב שלא לעשות שימוש בשם המשתמש או בסיסמה של אחר.
ב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שהתוכן מפר את זכויותיך, הנך מוזמן לפנות ל: הפורום הישראלי לתפעול בע"מ בע"מ, לידי המחלקה המשפטית תד 23725 תל אביב ובכתובת דואר אלקטרוני: [email protected] בפנייתך עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו החומר הפוגע או המפר, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת קשר. בנוסף, עליך להצהיר כי פנייתך נעשית בתום לב מתוך אמונה שיש לך זכות לנקוט בפעולה זו והפורום ישתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.